سرویس تصحیح رایتینگ

اصفهان آیلتس

Writing

 : اطلاعات سرویس تصحیح        

 تصحیح هر رایتینگ به صورت تحلیلی بوده و اصلاحات مصححین به صورت فایل نوشتاری و یا صوتی ارسال خواهد شد -          

 لازم است فایل رایتینگ به صورت تایپ شده به همراه صورت سوال و در قالب فایل ورد ارسال شود -          

 هزینه تصحیح هر رایتینگ تسک یک، 30.000 تومان و تسک دو، 40.000 تومان می‌باشد -          

   در صورتی که طول تسک یک از 200 کلمه و تسک دو از 300 کلمه بیشتر باشد لازم است هزینه ۲ تصحیح پرداخت شود -          

 : مدت زمان تصحیح     

 .مدت زمان تصحیح هر رایتینگ در حالت عادی بین پنج تا شش روز کاری می‌باشد -         

در صورت تمایل به تصحیح در مدت زمان کمتر از دو روز ، می توانید با مراجعه به فرم  مربوطه          

با پرداخت 50 % هزینه بیشتر و پس از تایید اساتید از این سرویس استفاده نمایید          

   

سرویس تصحیح عادی

پنج تا شش روزه)


Writing Task 2

Your Name (*)

Please let us know your name.
Your Email (*)

Please let us know your email address.
Your Mobile Number (*)

Please let us know your Mobile Number.
Upload Word File (*)

ورودی نامعتبر;


Writing Task 1

Your Name (*)

Please let us know your name.
Your Email (*)

Please let us know your email address.
Your Mobile Number (*)

Please let us know your Mobile Number.
Upload Word File

ورودی نامعتبر;

 

سرویس تصحیح سریع

 (یک تا دو روزه)

 

Your Name (*)

Please let us know your name.
Your Email (*)

Please let us know your email address.
Your Mobile Number (*)

Please let us know your Mobile Number.
Upload Word File

ورودی نامعتبر; 

 

 

 

Powered by Bullraider.com

EsfahanIELTS is a leading IELTS preparation center carefully designed and developed, making use of electronic facilities. Our goal is to provide IELTS test candidates with the skills and knowledge to take the IELTS exam with confidence. Having taught hundreds of IELTS course, weconfidently claim that we are providing with candidates highly qualified courses in center of Iran.

 

Address: Setak Language Center, Apadana Street, Isfahan, Iran

Tel: 031-36410442

Email: Info@isfahanielts.com